OsiriX 3.8 英語版が公開

OsiriX財団は、「OsiriX 3.8 英語版」のダウンロード提供を開始しました。